Vragen over geloof en homoseksualiteit

 

Vragen 

Vragen over homoseksualiteit en geloven

 

Wat vindt het christelijk geloof van homoseksualiteit?

Je hebt vast wel eens gehoord dat het christelijk geloof homoseksualiteit als zonde ziet. Dat is de meest bekende opvatting. Maar christenen komen tot heel verschillende conclusies over omgaan met homoseksualiteit. Grofweg gesproken zijn er twee groepen: Christenen die geloven dat een homoseksuele relatie kan en christenen die geloven dat het hebben van een homoseksuele relatie zonde is. Maar ook binnen die groepen is er veel verschil van opvattingen en meningen. Bijvoorbeeld (binnen de eerste groep) over de vraag of homo’s of lesbi’s mogen trouwen en kinderen krijgen en binnen de tweede groep over de vraag of homoseksualiteit is aangeboren of niet. Ook over de vraag of mensen met een homoseksuele relatie mogen deelnemen in de gemeente wordt verschillend gedacht.

Lees hier meer over wat er in de Bijbel staat over homoseksualiteit.

Waarom denken christenen zo verschillend over homoseksualiteit?

Dit heeft te maken met een aantal dingen:

  •  De vraag waarom mensen homoseksueel zijn

Sommige christenen vinden dat je geaardheid aangeboren is en dus ook zo bedoeld door God. Je bent dus homo of lesbisch omdat God je zo bedoeld heeft. 

Andere christenen vinden dat homoseksualiteit niet zo bedoeld is door God. Zij geloven dat God bij de schepping man en vrouw als heteroseksueel heeft geschapen. Dat mensen homoseksueel zijn of worden is kortgezegd een ‘foutje’ van de natuur. Sommigen zijn er van overtuigd dat homoseksualiteit niet aangeboren is maar ontstaat in je jeugd. Anderen denken dat homoseksualiteit wel aangeboren kan zijn, maar dat dit een gevolg is van de zondeval, zoals ook ziekte en afwijkingen dat zijn.

Deze twee verschillende visies zorgen dat christenen heel verschillend omgaan met homoseksualiteit.

  • De vraag wat belangrijk is in de Bijbel

Het heeft te maken met dat christenen verschillend denken over wat belangrijk is in de Bijbel.Sommigen leggen de nadruk meer op Gods liefde en anderen meer op zijn gezag. Mensen die Gods liefde voorop stellen zullen homoseksualiteit benaderen vanuit dat God je accepteert en liefheeft. Zij zullen benadrukken dat God wil dat je gelukkig bent. Mensen die (daarnaast) God als rechter en wetgever benadrukken, zullen het belangrijk vinden God te gehoorzamen en te weten wat Hij van mensen vraagt te doen. Zij zullen benadrukken dat God van mensen vraagt dat ze Hem volgen wat het hen ook kost.

  • De vraag wat  Bijbelteksten over seksualiteit betekenen

Het heeft te maken met dat christenen de Bijbelteksten rondom seksualiteit verschillend begrijpen. (zie ook De Bijbel)

  • Hoe lezen christenen de Bijbel

En het heeft te maken met hoe christenen de Bijbel zien: Sommigen geloven dat het geschreven is door mensen in hun tijd, in hun cultuur en met de kennis van toen, en daardoor niet klakkeloos over te nemen is in deze tijd en cultuur. In de Bijbelse tijd was bijvoorbeeld polygamie gebruikelijk en langdurige gelijkwaardige homoseksuele relaties waren dat niet (maar kwamen wel voor).  Daarom, zeggen zij, kun je wat er toen over seksualiteit geschreven is ook niet zomaar vertalen naar deze tijd. Anderen geloven dat de Bijbel vers voor vers door God zelf geïnspireerd is en daarom in alle tijden zoveel mogelijk en zo letterlijk mogelijk nageleefd moet worden.

Als je meer wilt weten over de Bijbel en homoseksualiteit, lees dan bijv het boek Verscheurd. Kijk hier voor meer info en boeken.

Hoe kan ik Gods leiding merken?
Zoals je een vriendschap hechter kan worden door meer tijd samen door te brengen en meer samen te bespreken en doen, zo kan ook je relatie met God zich verdiepen. Betrek God bij alles wat je doet; Bidt voor concrete dingen, zoals afspraken deze week, gesprekken, vriendschappen. Lees in de Bijbel hoe God is. Verwacht dat Hij zal werken en kijk ook terug: Waarin heb je zijn leiding of invloed kunnen merken? Hierdoor groeit je geloof en leer je te zien hoe God je leidt. Waar je God uitnodigt gaat Hij aan het werk.

Jezus zei zelf: “Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.”(mattheus 7:7-8) Voel je dus vrij om te vragen en te bidden. Het kan handig zijn om een gebedsdagboek bij te houden waarin je opschrijft wat je hebt gebeden en welke ‘antwoorden’ je hebt gemerkt of wat je hebt gemerkt.

Paulus zei: ‘Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is. (Handelingen 17:27). Het blijft dus een tasten en zoeken, maar tegelijkertijd is God dicht bij!

Hoe kan ik terugkomen bij God?
Vertel Hem alles wat je fout hebt gedaan en vraag Hem dat te vergeven. Je mag dan opnieuw beginnen, met Hem. Misschien heb je christelijke vrienden, een kerk of gemeente die je kunnen helpen te groeien in je geloof. Ook deze websites kunnen je op weg helpen: www.ikzoekgod.nl of www.real-life.nl .


‘Er is wel een periode geweest waarin God ver weg leek. Ik was, denk ik, boos op Hem en ik voelde ook niet dat Hij van mij hield. Daardoor hield ik afstand en zocht Hem minder. Toch heb ik altijd wel geweten dat Hij er was.’


‘God is de enige die mij helemaal kent, van binnen en van buiten. Nog beter dan ik mezelf ken. Dat voelt heel vertrouwd. Andere mensen hebben snel hun mening klaar, helemaal omdat ik homo ben. Op de een of andere manier heb ik altijd geweten dat ik bij God mezelf kan zijn.’


beconfident

judge god

 

Recent Posts

2 Foute woordjes

In een gesprek over homoseksualiteit kun je elkaar al snel bezeren of afstoten. Dat merk ik zelf ook. Omdat bij de mensen van wie ik hou zowel actieve aanhangers van standpunt A als B zijn, merk ik dat ik van beide kanten te raken ben.( “Hé, je hebt het wel over míjn mensen”). Met bepaalde beweringen kun je de ander buitenspel plaatsen alsof zijn gedachtegang minderwaardig is. Soms zit het hem in één woordje. Valsspelen vind ik dat. Soms heel venijnig, soms openlijk, soms per ongeluk. Ik zal 2 voorbeelden noemen die ik vaak hoor, van beide kanten één.

Het woordje ‘Nog’ is er zo een, gebruikt door mensen die ervan overtuigd zijn dat homoseksuele relaties en geloven  samengaan.  Voorbeeld: Bij hen zijn homoseksuele relaties nog niet geaccepteerd. Wow, een klein woordje maar het lijkt ineens of jij zelf al zoveel verder bent dan die ander.  Alsof jij inmiddels beter weet, maar anderen zijn nog niet zover in dat proces.  Als in: ‘zij gelooft nog in Sinterklaas’. Ze kunnen het ook niet helpen, ze komen er vanzelf achter. Door aan te nemen dat christenen van kant B achterlopen in de emancipatie van homoseksualiteit, neem je hun bezwaren en zorgen niet serieus. Door ook nog eens te geloven dat de emancipatie onstuitbaar is, ga je ervan uit dat hun argumenten uiteindelijk geen stand kunnen houden. Hoe meer denigrerend wil je het hebben? Een klein woordje maakt in dit geval een groot verschil.

Een woordje dat deze mensen, die homoseksuele relaties afwijzen, te makkelijk gebruiken is ‘Bijbels’. Bijvoorbeeld ‘we moeten wel de Bijbelse visie uitdragen’. Bijbelse visie, Bijbels standpunt, Bijbelse grondslag: het woordje Bijbels maakt dat jij bij de groep zit die God en zijn Woord serieus neemt en begrijpt, de anderen hebben waarschijnlijk gewoon een visie gekozen wat hen goed uitkomt. (Want hé, als je de Bijbel goed leest, dan kom je zeker tot dezelfde conclusie als ik!) Superieur bijvoeglijk naamwoordje.

Ik besef dat het heel lastig is om werkelijk zonder een gevoel van superioriteit naar een ander te luisteren, als je het grondig met hem/haar oneens bent. Gelukkig geloof ik dat de Heilige Geest ons wil helpen en beetje bij beetje kan bevrijden van elke hoogmoed.

  1. Anders Leave a reply
  2. Eenheid Leave a reply
  3. Taboe Leave a reply
  4. 30 tinten oranje Leave a reply
  5. Hitte en kou Leave a reply
  6. Voor of tegen Leave a reply