Tips over je relatie met God

 

Tips

Tips voor je relatie met God

 

Wacht niet tot je perfect bent voor je contact zoekt met God. 
God kent je diepste gevoelens en meest persoonlijke gedachtes, Hij houdt van je. Voor sommige mensen voelt het alsof God van boven op ons neerkijkt om te zien hoe wij het doen. Maar Jezus maakte heel duidelijk dat God gewone mensen uitnodigt om in verbondenheid met Hem te leven. Hij nodigde iedereen uit die moe is en belast door het leven om bij Hem te komen. (Mattheus 11:28) Vertel Hem al je zorgen, verdriet en verlangens en vraag Hem je te leiden.  Je mag erop vertrouwen dat Hij je hoort!

Op zoek 
Als je veel nadenkt over geloof en homoseksualiteit en vragen hebt, vergeet dan niet erover te bidden. Dus niet alleen met je verstand antwoorden zoeken op vragen maar ook in gebed je vragen bij God te brengen. Vraag of Hij met zijn Geest jou ‘de weg wil wijzen naar de waarheid’, zoals Hij heeft beloofd in bijvoorbeeld Johannes 16:13. Een mooi gebed is Psalm 86:11: “Wijs mij uw weg, HEER, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid, vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.”

Verschillende meningen over zonde en homoseksualiteit
Het kan heel verwarrend zijn om verschillende meningen over wat God vindt van homoseksualiteit te horen. De één gelooft dit, de ander dat. Belangrijk is dat je in gebed en door het lezen van de Bijbel zelf op zoek gaat naar wat God van je vraagt. Dat is belangrijker dan wat anderen vinden. Het advies en de mening van mensen die jij vertrouwt en die een voorbeeld in geloof voor je zijn, zijn wel belangrijk. Die zijn meer waard dan een anonieme mening op internet!

Kijk bij vragen voor meer info over de verschillende standpunten over geloven en homoseksualiteit.

Er zijn verschillende boeken die je kunnen helpen; boeken die ingaan op bijbelteksten rondom homoseksualiteit en boeken waarin christelijke homo’s ingaan op hoe zij zelf zijn omgegaan met de vraag hoe God denkt over homoseksualiteit. Kijk bij boeken voor een paar aanraders. Ook op verschillende websites worden verschillende visies op homoseksualiteit en geloven toegelicht. Kijk bij links.

Reacties uit je gemeente
Is wat God vindt hetzelfde als wat de mensen in je kerk of gemeente zeggen? Bedenk dat de reactie van mensen vaak (mede) voortkomt uit hun eigen gevoelens. God is niet geschokt of ondersteboven, terwijl mensen dat bijvoorbeeld soms wel zijn. Mensen zijn mensen, en God is God. Mensen kunnen je soms snel veroordelen en hun mening klaar hebben over zonde, maar Jezus zei heel duidelijk dat Hij niet is gekomen om mensen te veroordelen, maar om mensen bij God te brengen. Hij vraagt van jou een oprecht hart, Hij vraagt niet dat je foutloos bent of alle antwoorden hebt! Je mag relaxed zijn en weten dat niets je kan scheiden van Gods liefde.

Blijf dicht bij Hem 
Laat schuldgevoel je nooit afhouden van de Here God. Hij heeft je gemaakt en wil graag contact met jou. De Bijbel is er heel duidelijk over dat álle mensen gezondigd hebben en het verdienen buiten Zijn aanwezigheid te leven. Maar juist daarvoor is Jezus gestorven, zodat jij toch zijn kind kan zijn.  Je seksuele geaardheid op zichzelf maakt je niet zondiger of minder zondig voor God. Natuurlijk kun je fouten hebben gemaakt waar je vergeving voor moet vragen, net als iedereen. Zorg dat je elke dag eindigt met een ‘schone lei’ naar God toe. Vertel Hem waar je vergeving voor nodig hebt en vraag Hem je te helpen bij de dingen die je lastig vond die dag. Tip: hang een mooie songtekst over Gods liefde voor jou bij je bed!

 


‘Er is wel een periode geweest waarin God ver weg leek. Ik was, denk ik, boos op Hem en ik voelde ook niet dat Hij van mij hield. Daardoor hield ik afstand en zocht Hem minder. Toch heb ik altijd wel geweten dat Hij er was.’


‘God is de enige die mij helemaal kent, van binnen en van buiten. Nog beter dan ik mezelf ken. Dat voelt heel vertrouwd. Andere mensen hebben snel hun mening klaar, helemaal omdat ik homo ben. Op de een of andere manier heb ik altijd geweten dat ik bij God mezelf kan zijn.’


beconfident


Jezus zei heel duidelijk dat Hij niet is gekomen om mensen te veroordelen, maar om mensen bij God te brengen

Recent Posts

2 Foute woordjes

In een gesprek over homoseksualiteit kun je elkaar al snel bezeren of afstoten. Dat merk ik zelf ook. Omdat bij de mensen van wie ik hou zowel actieve aanhangers van standpunt A als B zijn, merk ik dat ik van beide kanten te raken ben.( “Hé, je hebt het wel over míjn mensen”). Met bepaalde beweringen kun je de ander buitenspel plaatsen alsof zijn gedachtegang minderwaardig is. Soms zit het hem in één woordje. Valsspelen vind ik dat. Soms heel venijnig, soms openlijk, soms per ongeluk. Ik zal 2 voorbeelden noemen die ik vaak hoor, van beide kanten één.

Het woordje ‘Nog’ is er zo een, gebruikt door mensen die ervan overtuigd zijn dat homoseksuele relaties en geloven  samengaan.  Voorbeeld: Bij hen zijn homoseksuele relaties nog niet geaccepteerd. Wow, een klein woordje maar het lijkt ineens of jij zelf al zoveel verder bent dan die ander.  Alsof jij inmiddels beter weet, maar anderen zijn nog niet zover in dat proces.  Als in: ‘zij gelooft nog in Sinterklaas’. Ze kunnen het ook niet helpen, ze komen er vanzelf achter. Door aan te nemen dat christenen van kant B achterlopen in de emancipatie van homoseksualiteit, neem je hun bezwaren en zorgen niet serieus. Door ook nog eens te geloven dat de emancipatie onstuitbaar is, ga je ervan uit dat hun argumenten uiteindelijk geen stand kunnen houden. Hoe meer denigrerend wil je het hebben? Een klein woordje maakt in dit geval een groot verschil.

Een woordje dat deze mensen, die homoseksuele relaties afwijzen, te makkelijk gebruiken is ‘Bijbels’. Bijvoorbeeld ‘we moeten wel de Bijbelse visie uitdragen’. Bijbelse visie, Bijbels standpunt, Bijbelse grondslag: het woordje Bijbels maakt dat jij bij de groep zit die God en zijn Woord serieus neemt en begrijpt, de anderen hebben waarschijnlijk gewoon een visie gekozen wat hen goed uitkomt. (Want hé, als je de Bijbel goed leest, dan kom je zeker tot dezelfde conclusie als ik!) Superieur bijvoeglijk naamwoordje.

Ik besef dat het heel lastig is om werkelijk zonder een gevoel van superioriteit naar een ander te luisteren, als je het grondig met hem/haar oneens bent. Gelukkig geloof ik dat de Heilige Geest ons wil helpen en beetje bij beetje kan bevrijden van elke hoogmoed.

  1. Anders Leave a reply
  2. Eenheid Leave a reply
  3. Taboe Leave a reply
  4. 30 tinten oranje Leave a reply
  5. Hitte en kou Leave a reply
  6. Voor of tegen Leave a reply