De Bijbel

 

De Bijbel
Wat staat er in de Bijbel over homoseksualiteit

 

Waar vind ik de Bijbelteksten die gaan over homoseksualiteit?

In de Bijbel wordt een paar keer homoseksuele geslachtsgemeenschap genoemd en er zijn een paar verhalen waar dit in voorkomt. Maar de vraag ‘Wat betekent dit voor hoe God over homoseksuele relaties denkt’ wordt door christenen heel verschillend beantwoord. Wanneer je antwoord zoekt op deze vraag is het goed om niet alleen deze teksten te lezen, maar ook te kijken naar de grote lijn in de Bijbel. Je gaat dan op zoek naar antwoorden op vragen als: ‘Hoe heeft God liefdesrelaties bedoeld?’ En ‘Wat zegt de Bijbel over het huwelijk en andere samenlevingsvormen?’ Je kunt dan bijvoorbeeld beginnen bij het scheppingsverhaal. Het is dus goed om nooit zomaar losse Bijbelteksten te lezen, maar altijd te kijken naar de context waarin ze staan, én ook andere passages te lezen die je iets vertellen over hoe God is en wat Hij belangrijk vindt.

Dan nu de Bijbelteksten:

Genesis 19:1-29 
Dit verhaal beschrijft hoe de inwoners van Sodom de gasten van Lot wilden verkrachtten.

Leviticus 18:22 en Leviticus 20:13 
In de wet van Mozes staat twee maal genoemd dat ‘je niet het bed mag delen met een man zoals met een vrouw’. De vraag hierbij is of deze regel nu ook nog geldt. Hier denken christenen verschillend over. Sommige wetten houden we niet meer, zoals de wetten over de tempeldienst. Andere regels zien christenen als ‘tijdloos’, of te wel ze zeggen iets over wat God altijd goed- en afkeurt. Maar welke regels dat zijn, daar wordt verschillend over gedacht.

Bovendien betwijfelen sommigen of met deze regel ook seks binnen liefdesrelaties wordt afgekeurd, want in de Bijbelse tijd kwamen langdurige homoseksuele liefdesrelaties waarschijnlijk niet voor. Ook zijn er aanwijzingen dat homoseksueel contact  bij tempelrituelen hoorden, volgens sommigen verwijzen deze teksten (en ook de teksten van Paulus) daar naar.

Richteren 19:1-30 
Dit verhaal beschrijft hoe de inwoners van Gibea een gast wilden verkrachten.

Romeinen 1:25-28 Paulus beschrijft hier hoe mensen van God zijn afgedwaald waarbij vrouwen de natuurlijke omgang hebben verruild voor de tegennatuurlijke en mannen ook. Deze verzen gaan heel duidelijk over homoseksueel contact.

1 Corinthiers 6:9 en 1 Timotheus 1:10 
In deze opsommingen van zondaars komen de woorden ontuchtplegers, knapenschenders en schandknapen voor. Christenen denken er verschillend over op welke seksuele zonden Paulus hier doelde. Sommigen menen dat het gaat over alle vormen van buitenechtelijke seks (ontuchtplegers) en seks tussen mannen (schandknapen en knapenschenders). Anderen menen dat het gaat over seks tussen een man en een jongen (pedofilie), of alleen over seks in de situatie van tempelprostitutie.

 


 

 

Lees de Bijbel zelf online:
 bijbel.eo.nl

 

Recent Posts

2 Foute woordjes

In een gesprek over homoseksualiteit kun je elkaar al snel bezeren of afstoten. Dat merk ik zelf ook. Omdat bij de mensen van wie ik hou zowel actieve aanhangers van standpunt A als B zijn, merk ik dat ik van beide kanten te raken ben.( “Hé, je hebt het wel over míjn mensen”). Met bepaalde beweringen kun je de ander buitenspel plaatsen alsof zijn gedachtegang minderwaardig is. Soms zit het hem in één woordje. Valsspelen vind ik dat. Soms heel venijnig, soms openlijk, soms per ongeluk. Ik zal 2 voorbeelden noemen die ik vaak hoor, van beide kanten één.

Het woordje ‘Nog’ is er zo een, gebruikt door mensen die ervan overtuigd zijn dat homoseksuele relaties en geloven  samengaan.  Voorbeeld: Bij hen zijn homoseksuele relaties nog niet geaccepteerd. Wow, een klein woordje maar het lijkt ineens of jij zelf al zoveel verder bent dan die ander.  Alsof jij inmiddels beter weet, maar anderen zijn nog niet zover in dat proces.  Als in: ‘zij gelooft nog in Sinterklaas’. Ze kunnen het ook niet helpen, ze komen er vanzelf achter. Door aan te nemen dat christenen van kant B achterlopen in de emancipatie van homoseksualiteit, neem je hun bezwaren en zorgen niet serieus. Door ook nog eens te geloven dat de emancipatie onstuitbaar is, ga je ervan uit dat hun argumenten uiteindelijk geen stand kunnen houden. Hoe meer denigrerend wil je het hebben? Een klein woordje maakt in dit geval een groot verschil.

Een woordje dat deze mensen, die homoseksuele relaties afwijzen, te makkelijk gebruiken is ‘Bijbels’. Bijvoorbeeld ‘we moeten wel de Bijbelse visie uitdragen’. Bijbelse visie, Bijbels standpunt, Bijbelse grondslag: het woordje Bijbels maakt dat jij bij de groep zit die God en zijn Woord serieus neemt en begrijpt, de anderen hebben waarschijnlijk gewoon een visie gekozen wat hen goed uitkomt. (Want hé, als je de Bijbel goed leest, dan kom je zeker tot dezelfde conclusie als ik!) Superieur bijvoeglijk naamwoordje.

Ik besef dat het heel lastig is om werkelijk zonder een gevoel van superioriteit naar een ander te luisteren, als je het grondig met hem/haar oneens bent. Gelukkig geloof ik dat de Heilige Geest ons wil helpen en beetje bij beetje kan bevrijden van elke hoogmoed.

  1. Anders Leave a reply
  2. Eenheid Leave a reply
  3. Taboe Leave a reply
  4. 30 tinten oranje Leave a reply
  5. Hitte en kou Leave a reply
  6. Voor of tegen Leave a reply