Eenheid

Er was eens een orkest dat streefde naar eenheid. Al die verschillende melodieën en ritmes verstoorden de harmonie, vonden ze. Om maar niet te spreken van alle verschillende klanken die de verschillende instrumenten hadden. In hun zoektocht naar eenheid werd eerst besloten wat de enige goede melodie was. De andere konden zich aanpassen of waren niet meer welkom. Vervolgens werd er lang gezocht naar het ware instrument. Dit leidde tot zoveel discussies dat het orkest dreigde uiteen te vallen in zoveel groepjes als er instrumenten waren. Toen richtten ze zich tot de dirigent om naar zijn bedoelingen te vragen. De dirigent nam de tijd om uit te leggen dat de verscheidenheid juist prachtig was en noemde van elk instrument de unieke eigenschappen. Tenslotte zei hij: ’ Als ieder zich op mij richt zorg ik dat al die verschillende klanken en melodieën een eenheid vormen.’

Er was eens een gemeente die streefde naar eenheid. ….

 

Is dat nodig: dat alle leden dezelfde opvattingen en manieren hebben? Soms maak ik me zorgen dat we zoveel streven naar eenheid dat er weinig ruimte is voor diversiteit. Iemand die ‘anders’ is zal zich dan niet thuis voelen bij ons. En verschillen van mening moeten besproken worden totdat we het eens zijn – óf één van ons opstapt.

Is het niet de uitdaging om onze verschillen te koesteren in plaats van te streven naar gelijkvormigheid? Blij te zijn met alle verschillende uitingsvormen, meningen en manieren en te vieren dat God werkt in al die verschillende mensen op even zoveel verschillende manieren?

Zoals Jezus zei: het is niets bijzonders als je van je vrienden houdt.  Zo is het ook het makkelijkst om gemeente te zijn met allemaal gelijkgestemden. Maar om van een clubje heel diverse mensen die als enige gemeenschappelijke hebben dat ze van Jezus houden, een eenheid te maken en onderling liefde te hebben; dát is een wonder van God.

Dus laten we niet meer streven naar allemaal dezelfde opvattingen of manieren te hebben. Integendeel:  laten we proberen zo verschillend mogelijk te blijven en toch gemeente te zijn. Laten we alleen in de echt essentiele zaken naar eenheid zoeken en in de overige naar liefde streven.