Taboe

T erwijl er nooit over gesproken wordt, weet iedereen er van
A ls iemand er over begint, spitsen alle oren zich
B ij ons in de gemeente komt het niet voor
O nuitgesproken vooroordelen
E enzaam

- Homoseksualiteit in de gemeente is vaak een taboe -