30 tinten oranje

Hoe zie jij homoseksualiteit en heteroseksualiteit? Van een hele andere soort, een beetje alsof de hetero’s appels en de homoseksuelen peren zijn? Veel mensen denken er zo over. Alsof er twee verschillende soorten mensen zijn, en dan niet mannen en vrouwen, maar homo’s en hetero’s. Je wordt geboren als een appel of als een peer, dat heb je niet in de hand.  Voor deze mensen is het zo klaar als een klontje dat ‘homotherapie’ (gericht op verandering van geaardheid) bij voorbaat kansloos is. Als je als een peer geboren bent wordt je natuurlijk nooit een appel.

Andere mensen denken dat homoseksuelen door beschadiging in hun jeugd zo geworden zijn. Bijvoorbeeld door een dominante moeder in combinatie met een afwezige vader, of door vroegkinderlijke afwijzing en pijn. In onze vergelijking is een homoseksueel dan geen peer, maar een scheefgegroeide appel die denkt dat hij  een peer is.  Het is echter wel degelijk bedoeld en begonnen als een appel, dus wellicht, wanneer hij op zoek gaat naar de kern, dat hij die vorm nog kan terugvinden.

In werkelijkheid blijken beide vergelijkingen niet op te gaan. Er zijn niet slechts twee soorten mensen en ook niet slechts één soort. Seksualiteit blijkt een stuk complexer dan dat. Hoe je je geaardheid ervaart blijkt met een hoop factoren samen te hangen, zoals hoe je je eigen sekse-identiteit ervaart en de aantrekkingskracht die je ervaart vanuit mensen van je eigen of het andere geslacht. Je kunt je méér of minder aangetrokken voelen tot mannen, niet slechts wel of niet. En evenzo voor vrouwen. Hoewel ongeveer 6 % van de mensen zichzelf homoseksueel noemt, voelt 12 % zich in meer of mindere mate aangetrokken tot mensen van hetzelfde geslacht* .

Kortom, er is meer sprake van een  ‘glijdende schaal’ tussen ‘homoseksueel en heteroseksueel, waarbij mensen zich ook enigszins aangetrokken kunnen voelen tot mensen van hun eigen en het andere geslacht. Uit onderzoek blijkt ook dat mensen in de loop van hun leven soms enigszins opschuiven op de schaal van gerichtheid. ( waarbij ze zich meer of minder aangetrokken voelen tot mensen gelijk geslacht). Misschien is een betere vergelijking die tussen twee kleuren: stel dat geel staat voor heteroseksualiteit en rood voor homoseksualiteit. De meeste mensen ervaren zichzelf als geel, enkelen als rood, en daartussen in zijn er zeker 30 verschillende tinten oranje. Daar kun je vast een prachtige zonsondergang mee schilderen.bron: https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Wm9OyoaBtJAntM&tbnid=LZkUEgZdz2HxtM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fmikemeth.deviantart.com%2Fart%2FSunset-Speed-Painting-251552969&ei=CpZBU932BqSN0AW9voDoAg&bvm=bv.64367178,d.Yms&psig=AFQjCNHgOg8ln9GCW3ifCB0It19uWgAhNA&ust=1396893571554202

 

* Bron: http://www.ncj.nl/programmalijn-kennis/themas/knooppunt/artikel/?artid=394&dossid=82